≡ Menu

AVG Pc tuneup software

AVG logoAVG Pc tuneup is een tool dat als doel heeft de computer sneller te maken. Maar lukt AVG, de makers van anti virus en internet security software en dat? Of is het beter een tune up programma te selecteren van een fabrikant die gespecialiseerd is in alleen computer performance, zoals Tune up Utilities of Pc speed Up?

Wat belooft AVG Pc tuneup 2011?

Volgens AVG is hun pc tuneup tool instaat om:

  • De snelheid van de harde schijf te optimaliseren
  • Het controleren of de harde schijf gezond is
  • Computerproblemen op te lossen
  • Een sneller internet te bewerkstelligen
  • Uw privacy te waarborgen
  • Het herstellen of definitief verwijderen van bestanden

U kunt de functionaliteiten van AVG Pc tuneup dus eigenlijk in vier blokken splitten, onderhoud harde schijf, bestanden herstellen of verwijderen, internet versnellen en computer problemen oplossen.

Hoe kan AVG Pc tune up uw computer en internet versnellen?

AVG probeert de snelheid van uw computer te verbeteren door 2 belangrijke computer onderhoudstaken uit te voeren, namelijk het Windows register opschonen / repareren en de harde schijf op schonen en defragmenteren. Het gebruikt voor de het opschonen van het register een registry cleaner en voor de harddisk een defragmenter.

Zoals in het artikel op deze site: computer opschonen, al wordt aangegeven, als de computer schoon is werkt de computer veel sneller.

Hoofdmenu AVG PC Tune up 2011

Hoofdmenu AVG PC Tuneup 2011

Het internet versnellen wordt gedaan door wijzigingen in het register toe te passen. Zo worden de MAX MTU (Maximum Transmission Unit) en RWIN (TCP Receive Window) instellingen gewijzigd om zo het internet sneller te maken.

MTU bepaald het maximale (communicatie) bericht grootte. Hoe groter hoe meer informatie in één bericht kan. Communicatie tussen de computer en het internet gaat daardoor sneller. Met RWIN wordt aangegeven hoelang een bepaald bericht kan worden gedownload zonder een bevestiging te sturen. Hoe langer aan één stuk kan worden gedownload hoe sneller u een bestand binnen heeft.

Conclusie ov AVG Pc tuneup

AVG wil met dit product een nieuw markt segment aanboren, de markt van tune up software.
Zij zijn natuurlijk nog erg groen in dit gebied omdat zij zich vooral op internet security en virusbestrijdingen hebben gericht.

Het daarom ook niet vreemd dat dit product nog niet op alle facetten een complete oplossing biedt en moet het product nog flink door ontwikkeld worden eer het de strijd aan kan gaan tegen een van de meeste gedownloade tune up software: Pc Speed Up.